Husmødet

KraftWerkets demokratiske fællesskab

Vi mødes i huset d. første onsdag kl. 18.00 hver måned.

Husmødet er KraftWerkets nerve og inkluderer alle grupper, arrangører og projektmagere i et brugerdrevet fællesskab, målrettet morgendagens kulturskabere. Her fastlægger vi i fællesskab normer, koordinerer fremtiden og engagerer os både i husets daglige drift og udvikling.

Husmøderne er for alle, som ønsker at være en del af vores fællesskab omkring skabende kultur og vores projektkollektiver, hvor vi sammen koordinerer driften af vores fælles kulturhus. Husmødet er åbent for alle nuværende og kommende kulturskabere og projektmagere. 

Har du et kulturprojekt, du ønsker at udvikle på KraftWerket? Har du en idé til et event, vi skal lave sammen? Ønsker du at afholde din egen non-profit kulturbegivenhed i KrafWerkets lokaler? I KraftWerket skaber vi kultur med andre for andre, og kan dit projekt passe inden for de rammer, så mød op til næste kommen husmøde eller kontakte os via "skab Kultur"